Вітаємо вас в італійській школі!
Ми рекомендуємо Вам отримати інформацію про
розташування найближчої до вашого дому школи,
залежно від рівня школи, яку Ваша дитина має
відвідувати відповідно до італійської шкільної
системи, як зазначено в таблиці нижче.

Vi diamo il benvenuto nella scuola italiana!
Vi consigliamo di reperire le informazioni sulla
localizzazione dell’Istituto scolastico più vicino al vostro
domicilio, a seconda del grado di scuola che dovrà
frequentare vostro figlio/a secondo l’ordinamento
scolastico italiano, così come specificato nella tabella
sottostante.

Завантажте вкладення, щоб отримати всю корисну інформацію

Scarica l’allegato per tutte le informazioni utili